Saturday, November 08, 2008

Conversa sem pé nem cabeça. Ou não

Só um textículo. Se alguém souber se há erros só dizer nos comments.


Niwatori: Ohayō.
Niwatatsu*: Ohayō, Niwatori. Kyō anata ga nani shimasuka
Niwatori: Watashi wa suppa ni ikimasu. Soshite watashi wa tabako kaitai, watashi no tabako dasuki desu.
Niwatatsu: Daiku-sama no tanjōbi wa ashita desu. Kare wa paati shimasu. Watashitachi wa yoru ni hairimasu dakara pie ubaimasu.
Niwatori: Machigai, demo pie suki desu.
Niwatatsu: Suki desu. Daiku-sama no Oku-san no pie wa oishī desu.
Inu: Anatatachi nani ga shimasuka
Niwatatsu: Daiku-sama no tanjōbi ––
Inu: Pie wa ubaimasuka. Sugoi, Oku-san pie wa oishī, demo kanojo no katsu wa warui desu.
Niwatatsu: Kinō Ushi-san wa ie no kagi dekimashita.
Niwatori: Ie wa dare ni hairimasuka
Inu: Watashi to ka neko to ka, anata wa osoi desu.
Niwatori: Okay... Suppa ni ikimasu, watashi wa tabako kaimasu. Sayōnara.
Inu soshite Niwatatsu: Sayōnara
Niwatatsu = niwatori + futatsu = galinha + dois = Galinha II

4 comments:

lee said...

sugoi *-* Daisuki

*vc escreveu Daiku-saNAma e wataChitachi xD

Hayflick Randômico said...

é culpa da ferramenta do blogger misturado com o Word =/

Tati said...

Massa prá caraleo, entendi tudo! (y)

;o)

NIi said...

Como fas?